Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

-

15

Februari

30%

-

14

Mars

36%

-

14

April

35%

10°

-

16

Maj

38%

15°

-

18

Juni

40%

18°

-

18

Juli

44%

20°

-

15

Augusti

48%

20°

-

13

September

46%

17°

-

10

Oktober

46%

12°

-

10

November

31%

-

13

December

24%

-

15