Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

12

Februari

28%

-

12

Mars

36%

-

10

April

44%

16°

-

11

Maj

50%

22°

-

13

Juni

54%

25°

-

13

Juli

58%

27°

-

11

Augusti

62%

27°

-

9

September

56%

23°

-

8

Oktober

49%

16°

-

7

November

28%

-

10

December

23%

-

12