Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

12

Februari

31%

-

11

Mars

40%

10°

-

11

April

40%

16°

-

13

Maj

46%

21°

-

15

Juni

47%

23°

-

16

Juli

52%

25°

-

14

Augusti

55%

25°

-

11

September

50%

22°

-

9

Oktober

48%

16°

-

8

November

29%

-

12

December

20%

-

14