Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

38%

-

12

April

41%

15°

-

13

Maj

46%

20°

-

15

Juni

49%

23°

-

15

Juli

53%

25°

-

13

Augusti

56%

25°

-

11

September

53%

21°

-

9

Oktober

48%

16°

-

8

November

31%

-

11

December

22%

-

13