Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

13

Februari

30%

-

13

Mars

37%

-

12

April

39%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

16

Juni

47%

22°

-

16

Juli

51%

24°

-

14

Augusti

55%

24°

-

11

September

51%

20°

-

9

Oktober

47%

14°

-

9

November

30%

-

11

December

23%

-

14