Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

11

Februari

28%

-

12

Mars

36%

-

10

April

46%

16°

-

11

Maj

53%

22°

-

12

Juni

59%

26°

-

12

Juli

62%

27°

-

10

Augusti

66%

27°

-

8

September

59%

23°

-

7

Oktober

52%

16°

-

7

November

28%

-

9

December

23%

-

11