Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

26°

27°

19

Februari

52%

26°

28°

20

Mars

51%

26°

28°

20

April

50%

24°

27°

18

Maj

55%

23°

26°

15

Juni

54%

21°

25°

13

Juli

53%

20°

24°

15

Augusti

53%

20°

23°

16

September

54%

21°

23°

13

Oktober

55%

22°

24°

15

November

54%

24°

25°

14

December

49%

25°

26°

18