Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

20°

20°

4

Februari

70%

22°

19°

5

Mars

65%

25°

20°

4

April

68%

30°

23°

3

Maj

76%

35°

27°

1

Juni

82%

38°

30°

0

Juli

78%

39°

32°

0

Augusti

82%

39°

33°

0

September

83%

37°

32°

0

Oktober

85%

34°

30°

1

November

82%

28°

27°

2

December

71%

23°

23°

4