Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

32°

-

10

Februari

52%

31°

-

10

Mars

51%

30°

-

8

April

50%

27°

-

8

Maj

50%

24°

-

8

Juni

44%

21°

-

9

Juli

51%

22°

-

8

Augusti

46%

23°

-

9

September

41%

25°

-

10

Oktober

48%

28°

-

10

November

56%

30°

-

9

December

58%

31°

-

9