Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

10

Februari

49%

31°

-

11

Mars

49%

30°

-

8

April

48%

27°

-

8

Maj

48%

24°

-

9

Juni

43%

21°

-

9

Juli

51%

22°

-

8

Augusti

44%

24°

-

9

September

39%

25°

-

10

Oktober

46%

28°

-

10

November

54%

30°

-

10

December

57%

31°

-

9