Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

31°

28°

22

Februari

58%

31°

28°

20

Mars

64%

31°

28°

20

April

63%

31°

29°

19

Maj

55%

31°

29°

18

Juni

46%

31°

29°

16

Juli

48%

31°

29°

16

Augusti

46%

31°

29°

16

September

53%

31°

29°

16

Oktober

48%

31°

29°

19

November

52%

31°

29°

20

December

50%

31°

29°

22