Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

17

Februari

39%

10°

-

16

Mars

47%

12°

-

15

April

48%

14°

-

15

Maj

53%

18°

-

14

Juni

60%

22°

-

11

Juli

70%

25°

-

7

Augusti

72%

25°

-

6

September

60%

23°

-

10

Oktober

48%

17°

-

14

November

41%

12°

-

15

December

36%

-

16