Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

12°

14°

19

Februari

38%

13°

13°

18

Mars

46%

15°

14°

17

April

49%

16°

14°

16

Maj

52%

19°

15°

15

Juni

58%

22°

16°

10

Juli

65%

24°

17°

7

Augusti

67%

24°

17°

7

September

58%

23°

17°

11

Oktober

49%

20°

16°

16

November

43%

15°

16°

17

December

38%

13°

14°

18