Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

13°

14°

18

Februari

40%

14°

13°

17

Mars

49%

16°

14°

16

April

51%

17°

14°

15

Maj

55%

19°

15°

14

Juni

59%

22°

16°

10

Juli

66%

25°

17°

6

Augusti

68%

25°

17°

6

September

59%

24°

17°

10

Oktober

51%

20°

17°

15

November

44%

16°

16°

16

December

40%

13°

14°

17