Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

26°

26°

20

Februari

71%

26°

26°

15

Mars

75%

27°

26°

15

April

70%

28°

27°

14

Maj

63%

28°

27°

16

Juni

64%

29°

28°

17

Juli

68%

29°

28°

19

Augusti

67%

29°

28°

20

September

64%

29°

29°

18

Oktober

63%

29°

29°

18

November

61%

28°

28°

19

December

64%

27°

27°

21