Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

17

Februari

31%

-1°

14

Mars

32%

15

April

33%

14

Maj

34%

14

Juni

36%

12°

13

Juli

34%

17°

12°

14

Augusti

38%

19°

15°

14

September

39%

16°

14°

14

Oktober

33%

12°

10°

15

November

26%

15

December

24%

16