Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-3°

-

18

Februari

23%

-2°

-

14

Mars

32%

-

14

April

38%

11°

-

13

Maj

46%

18°

-

13

Juni

48%

21°

-

14

Juli

46%

22°

-

15

Augusti

48%

22°

-

13

September

39%

17°

-

14

Oktober

29%

11°

-

14

November

14%

-

17

December

12%

-1°

-

18