Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

17

Februari

24%

-

15

Mars

30%

-

15

April

36%

13°

-

14

Maj

42%

18°

-

14

Juni

41%

21°

-

16

Juli

43%

23°

-

14

Augusti

45%

22°

-

14

September

38%

18°

-

13

Oktober

34%

14°

-

13

November

21%

-

17

December

16%

-

18