Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

18

Februari

19%

15

Mars

30%

15

April

39%

12

Maj

48%

15°

11

Juni

48%

18°

13°

11

Juli

45%

20°

17°

13

Augusti

48%

20°

18°

13

September

37%

16°

16°

15

Oktober

29%

11°

12°

16

November

16%

18

December

12%

19