Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-1°

18

Februari

20%

14

Mars

30%

15

April

38%

10°

12

Maj

47%

16°

11

Juni

46%

19°

13°

12

Juli

44%

21°

17°

14

Augusti

47%

21°

18°

13

September

37%

16°

16°

15

Oktober

29%

11°

13°

15

November

16%

17

December

12%

19