Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-3°

-

17

Februari

23%

-2°

-

14

Mars

30%

-

14

April

38%

13°

-

13

Maj

46%

18°

-

12

Juni

46%

21°

-

13

Juli

45%

23°

-

14

Augusti

47%

22°

-

13

September

38%

17°

-

14

Oktober

30%

12°

-

14

November

16%

-

16

December

12%

-1°

-

18