Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-3°

-

17

Februari

23%

-1°

-

14

Mars

30%

-

14

April

38%

13°

-

12

Maj

46%

19°

-

12

Juni

46%

22°

-

13

Juli

46%

23°

-

14

Augusti

48%

23°

-

12

September

38%

18°

-

13

Oktober

31%

12°

-

14

November

16%

-

16

December

12%

-

18