Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-2°

-

15

Februari

32%

-

13

Mars

38%

-

13

April

41%

14°

-

13

Maj

45%

18°

-

15

Juni

45%

22°

-

15

Juli

48%

24°

-

14

Augusti

49%

23°

-

13

September

46%

19°

-

12

Oktober

44%

14°

-

12

November

25%

-

15

December

21%

-

17