Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-3°

-

16

Februari

26%

-1°

-

13

Mars

33%

-

14

April

39%

14°

-

13

Maj

45%

19°

-

13

Juni

45%

22°

-

15

Juli

46%

24°

-

14

Augusti

49%

23°

-

12

September

41%

19°

-

13

Oktober

36%

13°

-

13

November

20%

-

15

December

16%

-1°

-

17