Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

14

Februari

24%

-

12

Mars

30%

-

12

April

36%

14°

-

13

Maj

43%

19°

-

13

Juni

41%

22°

-

14

Juli

42%

24°

-

14

Augusti

44%

24°

-

13

September

37%

20°

-

12

Oktober

34%

14°

-

12

November

19%

-

14

December

17%

-

16