Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

80%

23°

-

1

Februari

76%

25°

-

1

Mars

73%

31°

-

1

April

74%

38°

-

1

Maj

74%

42°

-

1

Juni

71%

43°

-

1

Juli

63%

40°

-

2

Augusti

70%

38°

-

2

September

79%

38°

-

1

Oktober

86%

35°

-

0

November

87%

30°

-

0

December

80%

24°

-

0