Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

79%

23°

-

1

Februari

76%

25°

-

1

Mars

73%

31°

-

1

April

74%

38°

-

0

Maj

75%

42°

-

0

Juni

72%

44°

-

0

Juli

63%

41°

-

2

Augusti

69%

39°

-

1

September

80%

38°

-

1

Oktober

86%

35°

-

0

November

87%

30°

-

0

December

80%

24°

-

0