Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

83%

23°

-

0

Februari

80%

26°

-

1

Mars

77%

32°

-

1

April

77%

39°

-

0

Maj

80%

43°

-

0

Juni

77%

44°

-

0

Juli

67%

41°

-

2

Augusti

72%

39°

-

2

September

82%

39°

-

1

Oktober

89%

36°

-

0

November

89%

31°

-

0

December

83%

25°

-

0