Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

80%

23°

-

0

Februari

76%

26°

-

1

Mars

74%

32°

-

1

April

74%

38°

-

0

Maj

76%

43°

-

0

Juni

73%

44°

-

0

Juli

64%

41°

-

2

Augusti

70%

39°

-

1

September

80%

38°

-

1

Oktober

86%

36°

-

0

November

87%

30°

-

0

December

80%

24°

-

0