Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

78%

23°

-

1

Februari

74%

25°

-

1

Mars

72%

31°

-

1

April

73%

38°

-

1

Maj

74%

42°

-

1

Juni

71%

44°

-

1

Juli

62%

41°

-

2

Augusti

69%

38°

-

1

September

79%

38°

-

1

Oktober

86%

35°

-

0

November

86%

30°

-

0

December

79%

24°

-

0