Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

23°

-

0

Februari

74%

25°

-

1

Mars

72%

31°

-

1

April

73%

38°

-

0

Maj

76%

43°

-

0

Juni

75%

45°

-

0

Juli

65%

41°

-

2

Augusti

71%

39°

-

1

September

81%

38°

-

0

Oktober

87%

36°

-

0

November

86%

30°

-

0

December

79%

24°

-

0