Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

81%

23°

-

0

Februari

78%

26°

-

1

Mars

75%

32°

-

1

April

75%

38°

-

0

Maj

78%

43°

-

0

Juni

76%

44°

-

0

Juli

66%

41°

-

2

Augusti

72%

39°

-

2

September

82%

39°

-

1

Oktober

88%

36°

-

0

November

88%

31°

-

0

December

82%

24°

-

0