Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

86%

26°

-

0

Februari

84%

29°

-

1

Mars

80%

34°

-

0

April

79%

39°

-

0

Maj

81%

42°

-

0

Juni

71%

40°

-

1

Juli

57%

37°

-

3

Augusti

61%

36°

-

3

September

77%

36°

-

1

Oktober

88%

37°

-

0

November

88%

32°

-

0

December

85%

27°

-

0