Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

20°

-

3

Februari

68%

22°

-

4

Mars

65%

28°

-

5

April

70%

34°

-

4

Maj

70%

39°

-

4

Juni

61%

41°

-

4

Juli

52%

36°

-

10

Augusti

58%

35°

-

9

September

71%

35°

-

4

Oktober

80%

33°

-

1

November

80%

28°

-

1

December

69%

22°

-

2