Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

3

Februari

67%

-

4

Mars

65%

12°

-

6

April

69%

18°

-

5

Maj

76%

23°

-

4

Juni

78%

28°

-

3

Juli

72%

28°

-

5

Augusti

75%

28°

-

4

September

82%

25°

-

2

Oktober

86%

19°

-

2

November

86%

13°

-

1

December

76%

-

3