Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

31°

28°

8

Februari

49%

31°

28°

7

Mars

52%

32°

29°

7

April

62%

32°

29°

7

Maj

54%

32°

29°

13

Juni

43%

31°

29°

16

Juli

44%

30°

29°

15

Augusti

44%

31°

29°

14

September

51%

31°

29°

14

Oktober

51%

31°

29°

15

November

52%

31°

29°

13

December

50%

31°

29°

10