Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

31°

27°

4

Februari

59%

31°

27°

2

Mars

67%

32°

28°

3

April

69%

33°

29°

5

Maj

60%

32°

30°

11

Juni

49%

31°

29°

15

Juli

48%

31°

29°

17

Augusti

49%

31°

29°

17

September

50%

31°

29°

16

Oktober

52%

31°

29°

17

November

60%

31°

29°

14

December

58%

31°

28°

9