Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

29°

9

Februari

49%

31°

28°

7

Mars

53%

32°

29°

7

April

63%

32°

29°

7

Maj

54%

32°

30°

12

Juni

44%

31°

29°

16

Juli

44%

31°

29°

15

Augusti

45%

31°

29°

14

September

50%

31°

29°

14

Oktober

51%

31°

29°

15

November

52%

31°

29°

14

December

50%

31°

29°

11