Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

28°

12

Februari

51%

30°

28°

10

Mars

54%

31°

29°

8

April

62%

31°

29°

8

Maj

54%

31°

30°

14

Juni

43%

30°

29°

19

Juli

44%

30°

29°

18

Augusti

45%

30°

29°

18

September

48%

30°

29°

18

Oktober

48%

30°

29°

18

November

51%

30°

29°

16

December

51%

30°

29°

14