Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

28°

9

Februari

49%

30°

28°

7

Mars

52%

30°

28°

7

April

62%

31°

29°

8

Maj

53%

30°

29°

13

Juni

43%

30°

29°

17

Juli

43%

29°

29°

16

Augusti

43%

30°

29°

15

September

49%

30°

29°

15

Oktober

50%

30°

29°

16

November

51%

30°

29°

14

December

50%

30°

28°

11