Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

31°

27°

1

Februari

75%

31°

27°

1

Mars

74%

32°

28°

2

April

74%

33°

29°

4

Maj

59%

33°

30°

12

Juni

48%

31°

30°

19

Juli

48%

30°

29°

24

Augusti

40%

30°

29°

25

September

48%

31°

29°

21

Oktober

58%

32°

29°

13

November

66%

32°

29°

6

December

65%

31°

28°

2