Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

30°

27°

1

Februari

72%

30°

27°

1

Mars

72%

31°

28°

2

April

72%

32°

29°

4

Maj

58%

32°

30°

13

Juni

48%

30°

30°

19

Juli

47%

29°

29°

24

Augusti

39%

29°

29°

26

September

47%

30°

29°

21

Oktober

56%

30°

29°

14

November

64%

30°

29°

7

December

63%

30°

28°

3