Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

30°

28°

19

Februari

49%

30°

28°

14

Mars

54%

31°

28°

12

April

62%

31°

29°

10

Maj

58%

31°

29°

14

Juni

48%

30°

29°

15

Juli

51%

30°

29°

16

Augusti

54%

30°

29°

16

September

53%

30°

29°

15

Oktober

52%

31°

29°

17

November

52%

31°

29°

19

December

47%

30°

28°

19