Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

31°

-

1

Februari

71%

32°

-

1

Mars

72%

33°

-

2

April

73%

35°

-

4

Maj

59%

34°

-

12

Juni

49%

33°

-

18

Juli

49%

32°

-

22

Augusti

41%

31°

-

24

September

48%

31°

-

20

Oktober

56%

32°

-

14

November

61%

32°

-

7

December

63%

31°

-

3