Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

31°

-

2

Februari

70%

32°

-

1

Mars

71%

33°

-

2

April

72%

34°

-

4

Maj

59%

34°

-

12

Juni

49%

32°

-

18

Juli

48%

31°

-

22

Augusti

41%

30°

-

24

September

47%

31°

-

20

Oktober

55%

32°

-

14

November

60%

32°

-

8

December

62%

31°

-

4