Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

30°

-

1

Februari

71%

31°

-

1

Mars

71%

32°

-

2

April

72%

33°

-

4

Maj

58%

33°

-

13

Juni

48%

31°

-

19

Juli

48%

30°

-

23

Augusti

39%

29°

-

25

September

47%

30°

-

21

Oktober

55%

31°

-

14

November

62%

31°

-

7

December

62%

30°

-

3