Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

27°

22

Februari

49%

28°

27°

20

Mars

55%

29°

28°

18

April

63%

30°

28°

16

Maj

60%

31°

29°

13

Juni

49%

31°

29°

14

Juli

51%

31°

29°

15

Augusti

50%

31°

29°

13

September

51%

31°

29°

16

Oktober

51%

30°

29°

19

November

51%

30°

28°

20

December

50%

29°

28°

23