Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

32°

28°

12

Februari

49%

32°

28°

10

Mars

53%

31°

28°

9

April

62%

31°

29°

8

Maj

56%

31°

29°

13

Juni

45%

30°

29°

15

Juli

47%

29°

28°

15

Augusti

49%

29°

28°

14

September

52%

30°

28°

14

Oktober

52%

30°

29°

15

November

53%

31°

29°

15

December

50%

32°

28°

13