Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

-

12

Februari

52%

30°

-

10

Mars

53%

30°

-

9

April

58%

31°

-

10

Maj

53%

30°

-

15

Juni

43%

28°

-

17

Juli

45%

28°

-

17

Augusti

46%

28°

-

16

September

48%

29°

-

15

Oktober

49%

29°

-

16

November

56%

30°

-

14

December

54%

30°

-

13