Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

31°

-

11

Februari

54%

32°

-

10

Mars

55%

32°

-

9

April

60%

32°

-

9

Maj

56%

32°

-

14

Juni

45%

30°

-

16

Juli

48%

30°

-

15

Augusti

49%

30°

-

14

September

51%

30°

-

13

Oktober

52%

31°

-

15

November

58%

31°

-

13

December

56%

32°

-

12